Culemborgs
5G.. een ecologisch risico?
Collectief


filmpjes

Cellular Effects of Wi-fi and 5G via VGCC
door Prof. Martin Pall

Dr. Martin Pall is emeritus biochemicus en geneticus met medische graad, verbonden aan de Washington State University.
In deze lezing (eng.) start hij met het gegeven dat de internationale veiligheidsnormen m.b.t. straling niet-thermische, biologische effecten niet erkennen. Daarna volgen acht gebieden waarop biologische schade kan optreden in het menselijk lichaam. Hij legt ook de werkingsprincipes uit waardoor deze effecten vooral veroorzaakt worden.
Duur: 26 minutenStralen doen we liever zelf
19 febr 2018 raadsinfoavond

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een groep bewoners zich verenigd in de groep ‘stralen doen we liever zelf’. Dit naar aanleiding van een aanbesteding voor openbare verlichting vanuit de gemeente. Hierbij was sprake van eventuele Smart City mogelijkheden en 5G, camara’s, Wifi en sensoren, die in de verlichting zouden worden opgenomen - in zgn. slimme lantaarnpalen.
De gemeenteraad heeft 5 deskundige sprekers over het onderwerp uitgenodigd om de gemeenteraad toe te spreken in het gemeentehuis. Dit om tot weloverwogen besluiten te kunnen komen.
Hierna heeft de gemeenteraad unaniem besloten de ’smart city toepassingen’ uit de aanbesteding weg te laten, vanuit het voorzorgprincipe.
Duur: 1 uur en 45 min.Mobiele straling gevaarlijk?
door Leendert Vriens


De spreker, dr. Leendert Vriens, is natuurkundige en werkte 30 jaar lang als onderzoeker bij het NatLab van Phillips. Hij houdt zich al vele jaren bezig met dit onderwerp en deelt zijn informatie op de website stopumts.nl. In de lezing wordt een breed overzicht over de mogelijke gevaren van straling gegeven, een ongezien en vooral gebagatelliseerd probleem.
Duur: 41 minutenResonance Beings of Frequency doc
film YouTube

Prachtige documentaire die de werkingsmechanismen onderzoekt waardoor de straling van mobiele communicatie biologische schade en disbalans bij mensen, bijen en planten kan veroorzaken. De oceaan van onnatuurlijke frequenties, waarin we ons bevinden, overstemt inmiddels de natuurlijke frequenties van de aarde. Op cellulair niveau is dit de meest dramatische verandering dat het leven op aarde ooit te verduren heeft gehad en we beginnen dat nog maar net te begrijpen.
Duur: 1 uur en 28 minutenRadiofrequente velden mobiele ICT
door L. Reijnders

Gastcollege van hoogleraar biochemie en milieukunde Lucas Reijnders in oktober 2010 in Delft. Reijnders licht begrippen op het terrein van radiofrequente velden, technische begrippen en meetwaarden, ook voor het hoofd, toe. Hij geeft voorzichtig aan waar wel en geen overeenstemming over is wat betreft thermische en niet-thermische effecten van gms/umts en roept op tot meer onderzoek.
Duur: 55 minutenUSA - Dr. Sharon Goldberg | 5G Crisis – Oktober 2019

Een rijk, diep en gedetailleerd interview bij 5G summit USA met Integrative internal medical fysician dr. Sharon Goldberg. Ze is expert electromagnetic field-assessement en –remediation. In haar 20 jaar lange ziekenhuiservaring zijn de patiënten jonger en jonger geworden met steeds meer co- morbiditeit - lange lijsten van medische problemen. Het grootste misverstand over EMFs is dat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs zou zijn om te beslissen de blootstellingsnormen te verlagen. Ze licht ondermeer het ontstaan van deze normen toe en geeft aan hoe mensen wel beschermtd zouden moeten worden.
Duur: 1 uur
Dr Sharon Goldberg geeft een verklaring af voor het Michigan House Energy Commity ‘Hearings on 5G’ eind 2018 in de USA. Goldberg licht de verbanden van blootstelling aan emf’s tussen verschillende opvallende epidemieën van chronische ziekten toe. Ze trekt schrikbarende conclusies na decennia lang specialistische medische literatuur bestudeerd te hebben en veel zieke patiënten te hebben behandeld, artsen te hebben opgeleid etc.
Duur: 12 minutenUS Senator Blumenthal Raises Concerns on 5G at Senate Hearing


UK - The Truth About 5G - Dr Graham Downing – TECH


The truth about wireless radiation – Dr. Devra Davis


Flatbewoners ziek en BOOS door zendmast – Aug. 2018


Ubiquity Film: Ziek van straling – Trailer en news-item RTL

Het internet sluit zich steeds verder om ons heen, met het doel uiteindelijk iedereen, overal altijd te kunnen bereiken. Maar sommige mensen verdragen de straling van de draadloze netwerken niet en voelen de onzichtbare pulsen in hun lichaam. Zijn zij de kanaries in de kolenmijn?
In Ubiquity laat regisseur Bregtje van der Haak het leven zien van drie ballingen van de draadloze wereld.
Duur: 2 min."RTL LATE NIGHT over Documentaire Ubiquity 15-10-2018”

Aan tafel de maakster van de film Bregje van der Haak en Anouk. Zij heeft dagelijks te maken met de gevolgen van smartphones, zendmasten en draadloze apparatuur.
Duur: 12 min.UN Staff Member Claire Edwards Speaks Out; 5G Is War on Humanity


Tonia Antoniazzi MP - 5G Parliament Debate UK – June 2019


"Ontario (Canada) - Doctors Warn of Rising Health Care Costs after 5G Roll Out – June 2019”

Frank Clegg: CEO van 'Canadezen voor Veilige Technologie' (c4st.org) geeft het woord aan een panel aan experts, een dokter en een wetenschapper over voorspellingen over de gezondheidseffecten indien blindelings wordt toegestaan 5G uit te rollen.
Voorspellingen aan de hand van wetenschappelijk onderzoek vanuit 41 landen (waaronder de VS en de UK) over de schadelijke risico’s van 5G en draadloze technologie op zich. Ondanks dat al deze gegevens al gepresenteerd zijn aan de Canadese regering blijft het compleet stil, enkel de vraag of Chinezen wel of niet de uitrol mogen uitvoeren lijkt mediawaard te zijn.
Duur: 40 min.Denemarken april 2018 -
Gezondheidseffecten van draadloze straling.

Prof. Olle Johannson(Zweden), neurowetenschapper in de hoorzitting van het Deense parlement.
o.a. over de grote paradox van goed onderzochte schadelijke effecten op de gezondheid van draadloze techniek en het gebrek aan actie vanuit regeringen in Europa, behalve Frankrjk en België.
De rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization), en telecommaatschappijen.
Hoe verschillende landen over de wereld ver vooruit lopen in bescherming van de bevolking.
Verder over verontrustende effecten zoals het antibioticaresistentie van bacteriën, sterk verminderde vruchtbaarheid in Italië en Griekenland etc.
Duur: 20 min.


"Cell phones: a Major Health Risk"

Nieuwsbericht van RT News (rt.com) uit 2018, wereldnieuwszender uit de Verenigde Staten Korte vlucht door: gegevens over mobiele telefoniegebruik, in de VS, gerelateerde ziekte en gebrek aan actie door het FCC (fcc.gov)
FCC: De Federal Communications Commission, een onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan dat is opgericht naar aanleiding van de Communications Act van 1934, ingevoerd door president Franklin Roosevelt. (bron: Wikipedia)
Duur: 6 min.


Conferentie "Wireless and Health Expert Forum"

Gehouden aan het Hebreeuwse Universitair Medisch Centrum te Jerusalem in januari 2017 (MUMC Jerusalem)
Korte uittreksels van bijna alle sprekers: medici en wetenschappers uit verschillende landen bespreken onderzoeken over lichamelijke effecten van mobiele telefoon gebruik.
Duur: 1 uur en 45 min.